GàidhligEnglish

Subtitles Fo-thiotalan

This video contains two sets of subtitles, the bottom subtitle has been created with Screen Subtitling equipment and is in the correct position. The top was been created on Final Cut Pro.

Video to come soon

Tha da sheòrsa fo-thiotalan sa bhideo seo. Chaidh am fear gu h-ìseal a chruthachadh le uidheamachd ‘Screen Subtitling’ agus tha e san àite cheart. Chaidh am fear gu h-àrd a chruthachadh air ‘Final Cut Pro’.

Bhideo ri thighinn

Promo Delivery Libhrigeadh Promo

Follow this link to all the information and forms required for promo delivery.

Lean an ceangal seo airson an fhiosrachadh air fad agus na formaichean airson a bhith a’ libhrigeadh ‘Promo’