GàidhligEnglish

News Naidheachdan

23 February 2012

MICHELLE MCMANUS TO BE GUEST PRESENTER AT NATIONAL GAELIC FILM AWARDS

TICKETS NOW OPEN TO THE PUBLIC

MG ALBA will next month (Friday 9th March) be celebrating its annual Gaelic screen talent awards, FilmG, at The Old Fruitmarket in Glasgow.

This event has become a highlight in the creative and broadcasting industry calendar and a limited amount of tickets has now been made available to the public who will have the opportunity to mingle with Scottish TV stars and industry professionals, as well as meet some of the promising film-makers and actors of the future.

An array of special guests will be in attendance to present awards including singer-songwriter and television presenter Michelle McManus, who has started learning Gaelic since being the subject of a BBC ALBA documentary and has subsequently joined the Govan Gaelic Choir.

-	Picture caption FilmG2: (left to right) Main event presenters, Fiona MacKenzie, continuity broadcaster for BBC ALBA and Sarah Cruickshank, BBC Birmingham weather girl, with guest presenters, Derek MacIntosh & Siobhan MacInnes of Dè a-nis?, Gaelic television presenter, Anne Morrison and singer-songwriter and TV presenter, Michelle McManus.

Television stars who will be presenting awards alongside Michelle McManus include actor and producer, Tony Kearny and STV weatherman, Sean Batty.

Fiona MacKenzie, continuity broadcaster for BBC ALBA and Sarah Cruickshank, BBC Birmingham weather girl will, for the second year running, be the main event presenters hosting this year’s ceremony.

Popular Gaelic television presenter, Anne Morrison will be presenting two awards in the adult category, with the Dè a-nis? duo, Siobhan MacInnes and Derek McIntosh awarding a number of prizes in the 12-17 competition.

Joining the line-up of special guest presenters will be the fantastic up-and-coming alternative folk band ‘Donald McDonald & the Islands’, kicking off the event with their single ‘Blown Away’ and providing entertainment throughout the ceremony.

The event promises to be a night not to miss. Tickets are now available to the public on a first-come first-served basis, so please contact katie.macleod@mgalba.com if you’d like to attend this prestigious event at The Old Fruitmarket, Glasgow on Friday 9th March at 6.45pm for a 7.30pm start.

All entries in this year’s competition, as well as the shortlisted films, can be viewed online on the FilmG website www.filmg.co.uk.

23 Gearran 2012

MICHELLE MCMANUS NA PREASANTAIR AIG DUAISEAN NÀISEANTA FILMG

FAODAIDH AM MÒR-SHLUAGH TICEADAN DON CHUIRM FHAIGHINN A-NIS

Thèid cuirm duaisean FilmG a chumail le MG ALBA an ath-mhìos (9 Màrt 2012), anns an Old Fruitmarket, Glaschu, agus i a’ taisbeanadh tàlant filmichean Gàidhlig na bliadhna.

Tha an tachartas seo air cliù a chosnadh ann am bliadhna nan gnìomhachasan cruthachail is craolaidh agus tha àireamh chuibhrichte de thiceadan ri fhaighinn a-nis a leigeas le daoine tachairt ri rionnagan telebhisean na h-Alba is muinntir a’ ghnìomhachais agus ri cuid a riochdairean is cleasaichean nam bliadhnaichean ri teachd.
-	Picture caption FilmG2: (left to right) Main event presenters, Fiona MacKenzie, continuity broadcaster for BBC ALBA and Sarah Cruickshank, BBC Birmingham weather girl, with guest presenters, Derek MacIntosh & Siobhan MacInnes of Dè a-nis?, Gaelic television presenter, Anne Morrison and singer-songwriter and TV presenter, Michelle McManus.


Bidh aoighean sònraichte ann airson duaisean a thoirt seachad, a leithid an seinneadair is preasantair telebhisean, Michelle NicMhanais, a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh on a rinn BBC ALBA prògram aithriseach ma deidhinn is a tha na ball de Chòisir Gàidhlig Baile Ghobhainn a-nis.

Cuide ri Michelle, bidh an cleasaiche is riochdaire, Tony Kearney, agus neach-aithris na sìde air STV, Sean Batty, a’ toirt dhuaisean seachad.
Bidh Fiona NicCoinnich, neach-aithris BBC ALBA, agus Sarah Cruickshank, neach-aithris na sìde air BBC Birmingham, nam mnathan an taighe a-rithist aig cuirm na bliadhna sa mar a rinn iad an-uiridh.

Bidh an neach-aithris telebhisein, Anna Mhoireasdan, a’ toirt dà dhuais seachad ann an roinn nan inbheach, cuide ri dithis à Dè a-nis?, Siobhan NicAonghais is Derek Mac an Tòisich, a bheir duaisean seachad ann an co-fharpais 12-17.
A thuilleadh air na preasantairean sònraichte, cuiridh an còmhlan sgoinneil traidiseanta/ùr-nodha, ‘Donald MacDonald & the Islands’, an oidhche air chois leis an òran aca, ‘Blown Away’ agus bidh iad gar cumail ann an deagh shunnd air feadh na cuirme.

Bu mhòr am beud nan cailleadh sibh an oidhche sa. Tha ticeadan ri fhaotainn a-nis do na ciad daoine a bhios gan iarraidh, mar sin, cuiribh fios gu katie.macleod@mgalba.com ma tha sibh ag iarraidh thiceadan airson na cuirme cliùitich seo.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman