GàidhligEnglish

News Naidheachdan

13 July 2012

DOUBLE NOMINATION SUCCESS FOR MG ALBA AS FILMG AND TRADS SHORTLISTED FOR SCOTTISH EVENT AWARDS

MG ALBA has warmly welcomed the news that FilmG, its Gaelic Short film competition and the MG ALBA Scots Trad Music Awards have both been shortlisted for awards at the Scottish Event Awards 2012. FilmG has been nominated in the best Cultural Event category while the Trad Awards have been nominated in the Best Traditional category. This follows on from the Trads nomination in the Arts and Business Scotland Awards which was announced recently.

FilmG, which has been nominated in the Best Cultural Event category, has been running since 2008 and is managed by Cànan on behalf of MG ALBA. To date over 250 films have been submitted since the competition began. For further information go to www.filmg.co.uk.

The MG ALBA Scots Trad Music Awards, which are organized by Hands up for Trad has been shortlisted in the Best Traditional Event category. MG ALBA has sponsored the Scots Trad Music Awards since 2008.

Donald Campbell, Chief Executive of MG ALBA said “This has been a great week for MG ALBA and our partners. Following on from the news that the Scots Trad Music Awards had been shortlisted in the Arts and Business Scotland Awards, we are delighted now to hear that we have been nominated in two categories at the Scottish Event Awards. We congratulate Cànan and Hands up for Trad for the work that they do with MG ALBA which helps to bring the Gaelic language and culture through music and film to young and old alike in communities throughout Scotland.”

The Scottish Event Awards in association with EventScotland, are now in their fourth year and are judged by an independent panel of individuals with extensive experience within the events industry. The 2012 Awards will be presented in Glasgow on Thursday 6th September.

13 Iuchar 2012

FILMG AGUS DUAISEAN NAN TRADS AIR AN AINMEACHADH AIRSON DUAISEAN TACHARTASAN NA H-ALBA 2012

Tha MG ALBA air fàilte a chur air an naidheachd gu bheil FilmG agus Duaisean nan Trads air an ainmeachadh ann an dà ghnè eadar-dhealaichte ann an Duaisean Tachartasan na h-Alba 2012, a chaidh fhoillseachadh air Diardaoin 12 Iuchar.

Chaidh FilmG ainmeachadh air geàrr-liosta mar an Tachartas Culturach as Fheàrr agus chaidh Duaisean nan Trads MG ALBA ainmeachadh mar an Tachartas Traidiseanta as Fheàrr. Tha seo a’ leantainn air an naidheachd gun deach Duaisean nan Trads MG ALBA ainmeachadh air geàrr-liosta airson Duaisean Ealain agus Gnìomhachas na h-Alba an t-seachdain seo chaidh.

‘S e FilmG am farpais airson filmichean goirid Gàidhlig aig MG ALBA, a tha air a lìbhrigeadh le Cànan às leth MG ALBA.

Thòisich an fharpais ann an 2008 agus tha còrr is 250 film air an cur a-steach bhon uair sin. Gheibhear tuilleadh fios mu FilmG agus na filmichean air www.filmg.co.uk

Thòisich Na Trads ann an 2002 agus ’s e Hands up for Trad a tha ga chur air dòigh. Tha MG ALBA air a bhith na phrìomh chompanaidh ghoistidheachd air Na Trads bho 2008.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-oifigear MG ALBA: “Tha seachdain uabhasach soirbheachail air a bhith againne agus aig na buidhnean a tha ag obair air FilmG agus Na Trads. Tha sinn air leth toilichte leis an naidheachd mu Dhuaisean Tachartasan na h-Alba agus tha sinn a’ cur meal a naidheachd air Cànan agus Hands up for Trad airson an obair ionmholta a tha iad a’ dèanamh còmhla rinn airson ar cànan agus cultar a thoirt gu daoine sean agus òg tro cheòl is film ann an coimhearsnachdan air feadh Alba”.

Seo an ceathramh bliadhna airson Duaisean Tachartasan na h-Alba a tha air a ruith ann an co-bhanntachd le EventScotland agus thèid Duaisean 2012 a thoirt seachad ann an Glaschu air Diardaoin 6mh Sultain.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman