GàidhligEnglish

News Naidheachdan

24 April 2012

BBC ALBA’s DE A-NIS? WINS AT CELTIC MEDIA FESTIVAL

BBC ALBA’s ‘De a-nis?: What Now?’ has won a Bronze Torcs for Excellence Award for best Children’s programme at this year’s Celtic Media Festival taking place in Derry- Londonderry.

The 33rd Celtic Media Festival taking place from 18 – 20 April sees the Celtic broadcasting and media world come together to celebrate the languages and cultures of the Celtic countries on screen and in broadcasting. The awards celebrate the very best of film, television, radio and digital media to emerge from within the Celtic diaspora within the last year.

BBC Scotland and BBC ALBA’s ‘De a-nis?: What Now?’ scooped the prestigious Children’s award on the last day of the festival. The award winning children’s programme, offering music, fun and competitions, is produced by Donnie MacLeod of BBC Scotland and is shown on BBC ALBA.

The Celtic Media Festival’s Bronze Torc Awards see 98 productions, companies and personalities shortlisted across the 19 award categories – including factual, arts, drama, entertainment, sport, current affairs, children’s and young people’s programmes, as well as radio station of the year and radio presenter - with a total of 450 entries having been submitted from across Scotland, Wales, Cornwall, Brittany, the Isle of Man and Ireland. Ten BBC ALBA productions were shortlisted across several different award categories.

The festival also paid tribute to John Smith, Gaelic-speaking BBC Producer and Director, who received a lifetime achievement award for his immense contribution to broadcasting and to the Celtic Media Festival.

Donald Campbell, Chief Executive of MG ALBA and Chairman of the Celtic Media Festival, said: “We are absolutely delighted that BBC ALBA’s ‘De a-nis?’ has won a Bronze Torc Award in the Children’s category. We are proud that this work has been recognised by the Festival and congratulate Donnie MacLeod and the whole team behind the programme on their achievement.

“We also congratulate John Smith who has directed some of the most prestigious events in the UK and worldwide and who each year ensures that the Celtic Media Festival is one of the highest quality events of its kind.

“We’re truly excited at the talent, creativity and innovation on show at this year’s event. As ever, the award shortlist was especially strong - BBC ALBA received ten nominations in this year’s festival across a wide variety of categories, a fantastic achievement and a strong representation of the excellent work which has emerged from the Gaelic television community over the past year.

“We are proud to be supporting the Gaelic broadcasting industry throughout Scotland sourcing the very best productions from within the independent production sector and we congratulate all those who were shortlisted. It is testament to the hard work and the uncompromising commitment to quality of the production community whose programmes underpin the success and popularity of BBC ALBA achieved over the past four years since coming on air.”

24 Giblean 2012

DÈ A-NIS? A' SOIRBHEACHADH AIG FÈIS NAM MEADHANAN CEILTEACH

Bhuannaich am prògram Dè a-nis? duais na Cloinne aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach ann an Doire am bliadhna. Riochdaichte le Donaidh MacLeòid airson BBC Scotland, tha am prògram na stèidh chudromach do chlàr-ama BBC ALBA.

Chomharraich an 33mh Fèis am fàs mhòr a tha air a thighinn air craoladh agus air na meadhanan sna cànanan Ceilteach air feadh nan dùthchannan Ceilteach. Tha na duaisean a’ comharrachadh iomadachd is càileachd na h-obrach a bha air a riochdachadh leis na dùthchannan Ceilteach thar na bliadhna a chaidh seachad a thaobh film, telebhisean, rèidio agus na meadhanan didseatach.

Chaidh cuideachd urram beatha a thoirt do dh’Iain Mac a’ Ghobhainn, Riochdaire agus Stiùiriche aig a’ BhBC, airson a chuid obrach thar iomadh bliadhna às leth craoladh agus às leth na Fèis Cheiltich.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd Oifigear MG ALBA agus Cathraiche na Fèis Cheiltich: “Tha e na thoileachas mòr dhuinn gun do shoirbhich le Dè a-nis? agus tha sinn a’ cur meal-an-naidheachd air an sgioba air fad. Tha sinn cuideachadh moiteil gun deach an t-urram mòr seo a bhuileachadh air Iain Mac a’ Ghobhainn.

“Tha na tha de thàlant agus de dh’obair chruthachail, ùr-ghnàthach aig Fèis na bliadhna seo na chomharra air soirbheachas na Fèise. Bha 10 prògram bho BBC ALBA air geàrr-liosta nan duaisean agus bha sin na theisteanas làidir air an àrd-ìre aig a bheil na riochdairean ag obair. Tha na prògraman a tha iad a’ dèanamh airson BBC ALBA tarraingeach do luchd-coimhead BBC ALBA - an dà chuid dhan fheadhainn aig a bheil a’ Ghàidhlig agus dhaibhsan aig nach eil an cànan – agus tha sinn a’ toirt taing dhaibhsan airson an sàr-obrach.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman